Vrienden Online

Geachte lezer,

Nu de Coronapandemie afzwakt en het weer is toegestaan gaat de stichting Vrienden van HOVO Utrecht haar activiteiten voor haar donateurs weer langzaamaan hervatten, zij het nog steeds in aangepaste vorm.

Voorlopig blijven we evenwel toch ook nog het digitaal magazine uitgegeven, Vrienden online. Bedoeling is ook nu nog steeds de lezers te voorzien van leuke en interessante informatie. Maar in sommige gevallen wordt ook de informatie over activiteiten in Vrienden online opgenomen, zoals nu een excursie naar het Nationaal Bomenmuseum in Doorn (aanmelden, “klik hier“) en een vooraankondiging van het documentaire festival.

Vrienden online nr.6, september 2021, is inmiddels verschenen en via de mail aan de donateurs toegezonden. Maar ook op deze pagina kunt u Vrienden online openen.

KLIK HIER.

Wij wensen u veel leesplezier!

Het Bestuur.