Wat doet de stichting Vrienden van HOVO Utrecht voor haar donateurs?

Namens de Stichting Vrienden ondersteunt het Bestuur het werk van HOVO Utrecht en behartigt het de belangen van de cursisten door o.a.:

  • Vertegenwoordiging in het bestuur van HOVO Utrecht
  • Zitting in programmacommissies.

Verder organiseert het bestuur jaarlijks:

  • Een (dag)excursie: per touringcar naar een tentoonstelling of activiteit in Nederland of in het nabije buitenland
  • Een “Vriendenmiddag”: lezing over een cultureel, historisch of maatschappelijk onderwerp, met een borrel
  • Een wisselende activiteit (bv. een filmdag), als het programma van het jaar daarvoor ruimte biedt.

De Stichting is lid van de Landelijke Vereniging van Vriendenkringen HOVO (LVV HOVO).

Donateur worden

U kunt donateur worden voor € 15,00 (of meer) per kalenderjaar. U steunt dan het werk van Vrienden van HOVO Utrecht en u kunt deelnemen aan de activiteiten die de Stichting organiseert. Aanmelden als donateur, uw donateurschap verlengen of uw gegevens wijzigen kan via de pagina ‘Donateurs‘ op deze website. Daar kunt u meteen uw betaling regelen met een eenmalige incasso-opdracht. Desgewenst kunt u ook uw donatie overmaken op rekening nummer NL77 RABO 0136 1112 03, onder vermelding van doel, jaar en naam.