Donateurschap hernieuwen

Print
  • Incassant ID: NL33ZZZ412662030000

    Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om onderstaand bedrag van uw rekening af te schijven wegens hernieuwing donateurschap en aan uw bank om dit bedrag vervolgens af te schrijven.

  • (minimaal € 15,00)
  • gebruik s.v.p. geen ‘-‘ achter de komma

  • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

    Bij vragen kunt u contact opnemen met Henk Wevers: wevers.h@gmail.com of 030-2513558.

  • Het privacyreglement van de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht is hier te vinden.