Praktische informatie Vriendenmiddag 2018

Print

Programma:

  • 13.30 uur              Ontvangst met koffie en thee in zaal 1636.
  • 14.00 uur              Opening en welkom in de Aula.
  •                              Lezing van dhr. Henk Schulte Nordholt
  • 15.00 uur              Pauze
  • 15.20 uur              Voortzetting lezing met op het einde ruimte voor vragen uit de zaal.
  • 16.30 uur              Afsluiting en borrel.

Deze middag is bedoeld voor vrijwilligers van HOVO Utrecht en de donateurs (2017) van de Vrienden van HOVO Utrecht.

Toelichting op de lezing door dhr. Schulte Nordholt:

‘Het nieuwe gezicht van China’

Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. De invloed van het Rijk van het Midden reikte van Tibet tot Japan. Andere volkeren werden gezien als barbaars.
In de ‘Eeuw van Vernedering’ (1839-1949) ging het land door een diep dal: het Westen en Japan degradeerden de oude natie tot een vazalstaat. Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, en is China steeds sterker op weg een wereldmacht te worden.
Het is dus geen overbodige luxe om uitgebreider kennis te nemen van de manier waarop China onder leiding van president en partijleider Xi Jinping zich verder ontwikkelt.

China en de Communistische Partij zijn stilletjes afscheid aan het nemen van het marxisme en tekenend is dat Xi in zijn bespiegelingen over de ‘Chinese Droom’ met geen woord meer spreekt over Marx of Mao. Wel komt het ‘socialisme met Chinese karakteristieken’ vaak ter sprake.
Xi Jinping introduceerde zijn filosofie tijdens de opening van het 19e congres van de Communistische Partij, waar hij een drie en een half uur durende speech hield.
De machtspositie van de huidige Chinese leider lijkt sterk, zo zelfs dat het congres besloot de ideologie van president Xi vast te leggen in de statuten van de partij.

De lezing van Henk Schulte Nordholt zal gaan over de gevolgen van het laatste, 19e Partijcongres: economisch, politiek (binnenlands) en geopolitiek. Is Xi Jinping een transformerende leider? Gaat China zijn traditionele machtspositie in Oost-Azië hernemen? Wat zijn de gevolgen voor het Westen en de wereld?
Met zijn specifieke achtergrond is Henk Schulte Nordholt (1953) bij uitstek in staat om, zoals  hij het zelf zegt, dit verhaal op niet té wetenschappelijke maar toegankelijke wijze te vertellen.

 

Over de spreker:

Dhr. Henk Schulte Nordholt studeerde Sinologie in Leiden en is al meer dan dertig jaar actief betrokken bij China. Hij werkte jarenlang in China voor achtereenvolgens het Ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Daarnaast is Henk Schulte Nordholt is al ruim twintig jaar actief als schrijver en spreker over Chin

Hij schreef drie boeken, waarvan het boek ‘China en de barbaren’ (2015) het laatste is.

Zijn speciale expertise betreft geschiedenis, cultuur, economie en financiën. Niet als wetenschapper, maar als iemand die kennis van die onderwerpen weet te vervlechten met een jarenlange praktijkervaring van zaken doen met Chinezen.