Aanmelden ‘Vriendenmiddag 2019’

Print
  • Donatie 2019

    U hebt de mogelijkheid, voor zover U dat nog niet hebt gedaan, uw donateurschap voor het jaar 2019 voort te zetten. Dat kunt U doen door op één van de volgende twee manieren een bijdrage (minimaal € 15,00 per jaar) aan ons over te maken.

    1. Met een bankoverschrijving naar rekening NL77 RABO 0136 1112 03 t.n.v. Vrienden HOVO Utrecht. Vermeld daarbij graag uw naam, woonplaats, en 'Donatie 2019'.
    2. Door het machtigingsformulier in te vullen dat u op de website kunt vinden.